Skip Navigation Links
ĐĂNG KÝ LẮP ĐỒNG HỒ NƯỚC
Quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt đồng hồ nước, vui lòng cung cấp những thông tin sau
Quý khách vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:
Giấy đăng ký lắp đặt đồng hồ nước
Nhấp vài đây để tải "Giấy đăng ký đồng hồ nước"
Bản scan giấy chứng minh nhân dân
Bản scan sổ đỏ/ giấy tờ mua bán
Lưu ý Quý khách hàng vui lòng chuẩn bị 3 loại giấy tờ trên. Nhân viên khảo sát sẽ nhận giấy tờ trên khi đi khảo sát
Nếu thiếu thông tin chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của quý khách
...